Sula

Tove Cecilie Fasting og Ola Flyum kjøper Terna pub. Flyum er med som investor, mens Fasting skal stå for drifta.

- Papirene er ikke underskrevet ennå, men så snart de er i orden, så tar jeg over puben, ja. Jeg satser på å ha åpent førstkommende helg, pinsehelga, forteller Tove Cecilie Fasting.

Hun forteller at hun kommer til å satse på en enklere drift av serveringsstedet, der kun førsteetasjen (puben og utearealet) er åpent.

- Den første helga blir det kun pizza som matservering. Men når vi kommer igang for fullt, så skal vi ha tilbud med mat. Det blir ingen stor meny, men enkle retter av lokale råvarer, forteller hun.

Hun vil holde åpent i helgene fram til slutten av juni, hvor det så blir åpent hver dag fram til begynnelsen av august.

- Dette blir en prøvesesong. I løpet av sommeren vil vi prøve å få til en del småarrangementer. Det kan bli quizkvelder og noen kvelder med musikk, forteller Tove Cecile Fasting.

951 64 597 Trond.Hammervik@hitra-froya.no