- Human-Etisk Forbund opplever stor pågang av medlemmer i Trondheim kommune. I løpet av 2015 passerte vi for første gang 5000 medlemmer. Ellers markerer også Malvik, Frøya-Hitra og Neadalen seg med en markant økning, forteller Rune Lie, fylkesleder i Human-Etisk Forbund Sør-Trøndelag.

- For Frøya og Hitra har medlemstallet økt fra 71 til 77 medlemmer i løpet av 2015. Det er en økning på 8,5% og nest høyeste økning (i prosent) i hele fylket, legger han.

Fylkeslederen peker på et heftig år med debatt om religionens plass i skolen, ytringsfrihet og stadig mer fokus på religionskritikk i det offentlige kan være mye av grunnen til den økte tilstrømmingen.

- Vi ser at samfunnet blir stadig mer sekulært samtidig som de religiøse spenningene tilspisser seg flere steder. Da søker mange til oss fordi vi er kjent for å jobbe for en sekulær stat og står for gode og humanistiske verdier, uten å ha et religiøst verdensbilde, sier Rune Lie.

Lie er glad for økningen, men ser ingen grunn til å forvente mindre pågang til neste år.

- Nå er vi innen i en periode med flere viktige saker. Vi jobber for et fullt skille mellom stat og kirke, for en skole hvor folk kan møtes på tvers av livssyn og for å nå ut til enda flere med humanistiske seremonier. Det gir et godt grunnlag for videre vekst, mener Rune Lie.