Får bygge på Uttian - hvis ikke fylkesmannen setter stopper