Frøya Arbeiderparti hadde årsmøte 31.januar og styret ble sammensatt slik:

Styret :

Leder: Pål Terje Bekken - gjenvalg

Nestleder: Kirsten Dragsnes – ikke på valg

Kasserer: Arne Ervik - gjenvalg

Sekretær: Anne Katrine Finne - ikke på valg

Styremedlem: Gustav Gjevik – ikke på valg

Styremedlem: Sigrun Sumstad Sørdal – ny

Styremedlem: Ann Kristin Kristoffersen – gjenvalg

Studieleder: Sveinung Gundersen – gjenvalg

- Frøya AP oppsummerte et svært positivt og godt år for partiet i 2015. Dette viste valgresultatet og all den positive innsatsen medlemmene bidro med, uttaler partileder Pål Terje Bekken.