I forrige uke var Edvin Paulsen, grendalagsleder på Sula, fortvilet over at Statens vegvesen ikke gjør noe med en drenering som går tett ved avkjørselen til samvirkelaget.

- Jeg varslet første gang i oktober. Senere har jeg snakket både med Mesta og Statens vegvesen. Jeg synes det er dårlig at ingen kommer og får gjort noe med dette, sier Edvin Paulsen, grendalagsleder på Sula, sa Paulsen.

Jan Ivar Rødal, overingeniør i Statens vegvesen, sier de har vært og sjekket, men at det ikke er så enkelt.

- Vi har det i tankene og Mesta har vært der og sjekket. Det er to avkjørsler, og under den ene avkjørselen, der vannet står, er det sannsynligvis ikke noen stikkrenne. Mest sannsynlig er det en avkjørsel som er etablert uten søknad. Men hvis avkjørselen er godkjent av oss skal vi sørge for å legge ned en stikkrenne, sier Rødal.

Han sier de vil se nærmere på dreneringen når værforholdene blir bedre.

- Da Mesta var der og sjekket var det en stor dam der. Vi må vente til vannet har sunket før vi kan gjøre nærmere undersøkelser, sier Rødal.