Brønnøysundregistrene melder at aksjeselskapet Ketil Øyen AS nylig er registrert. Firmaet er registrert på Mausund og skal drive fiske og fangst. Daglig leder er Ketil Øyen.