Kirkevalget på Frøya har valgt følgende medlemmer av Frøya menighetsråd for de kommende fire årene:

Medlemmer

Henry G. Furberg

Tor Aune

Sissel M. Røssing

Torny L. Dahlø Sørlie

Anne Gaustad

Robert Kløven

Liv Helen D. Røssing

Lise Hammernes

Varamedlemmer

Lilly Josefine Gården

Ranveig Beate Riiber

Terje Johansen

Erna Lassen

Jan Erik Sandvik

Hvem som blir leder av menighetsrådet, skal avgjøres i første møte.