Her er sitater framsatt i fellesmøtet mellom Frøya, Hitra og Snillfjord kommuner sist uke:

- Alle kommuner bør også utrede det såkalte null-alternativet. Det vil si konsekvensene av å forbli en egen kommune som før. Men å være en egen kommune i framtida betyr ikke det samme som i dag (Alf Tenfjord – fylkesmannen)

- Innen næring på Hitra og Frøya, og vindkraft i Snillfjord, er det store ting som skjer. Men spørsmålet mitt er om vi samlet fortsatt vil være for sårbare med tanke på bo- og arbeidsmarket: vil vi være et arbeidsmarked som gir arbeid til begge to når par søker seg hit. Hvor stor er vi nødt til å bli?

(Ole Haugen – ordfører Hitra)

- Vi må ville dette, og vi må bruke tid. Og jeg synes ikke vi har fått så mye tid på oss

(Berit Flåmo – ordfører Frøya)

- Jeg mener bestemt at den prosessen som er satt i gang, ikke er bra for innbyggerne. Kommunikasjonen mellom politikerne og innbyggerne blir ikke så bra hvis vi skal ha en større kommune. Folk er redde for å miste identiteten sin.

(Per Ervik – Hitra PP)

- I prosessen må vi være åpen, ærlige og rause. Vi må snakke så mye sammen at vi er sikre på hverandre

(Helge Borgen – Frøya Ap)

- Næringslivet opererer i alle kommuner, og de ser ikke kommunegrensene. Men de vil sikkert helst foretrekke å forholde seg til bare en kommune

(Tom Skare – Hitra Frp)

- Hvor kommunesenteret skal ligge er totalt uinteressant. Det er bare vi politikere som tenker sånn. Folk flest går ikke og trør på kommunehuset

(Dag Willmann – Hitra Høyre)

- Når man skal slå sammen, så kommer vi ikke unna at det handler om struktur og strukturendringer. Vi må være ærlige på det.

(Ole Haugen)

- Jeg er opptatt av tjenestene til den enkelte. I Snillfjord har vi tre oppvekstsenter. Vil disse bli opp-rettholdt når kommunene slås sammen?

(Laila Selven – Snillfjord Ap)

- Vi har vært opptatt av å få i gang dialogen med Hitra. Jeg er ikke begeistret for det å se til Fosen. Det er bokstavelig talt et hav mellom oss

(Arvid Hammernes – Frøya Venstre