- Din Bemanningspartner ønsker å støtte "Krafttak mot kreft i øyregionen",  forteller rådgiver Erik Brodal.

- Vi har sendt over et beløp på kroner 10.000 til aksjonen.

Bemanning og rekruttering

Din Bemanningspartner leverer rekrutterings- og bemanningsløsninger, og er en betydelig aktør i øyregionen med etablert kontor på terminalbygget på Sandstad.

- Vi støtter "Krafttak mot kreft" fordi vi synes at dette er et bra initiativ og vi vil gjerne være med å støtte dette tiltaket - uten tvil.

Samarbeidspartneren tok utfordringen

- Din Bemanningspartner er samarbeidspartner med Marine Harvest og det faller seg naturlig at også vi bidrar i innsamlingsaksjonen, slik de gjør, sier Brodal.

- Vi håper det kommer inn mange flere bidrag.

- Marine Harvest Region Midt er veldig fornøyde med at vår samarbeidspartner har tatt utfordringen om å støtte "Krafttak mot kreft" og være bidragsytere i den regionale innsamlingen, sier administrasjonsassistent Nina Larsen i Marine Harvest.

4212.05.13731

Det er opprettet et lokalt innsamlingsnummer felles for Hitra og Frøya hvor bedrifter og privatpersoner kan betale inn sitt støttebeløp. Kontoen er åpen gjennom hele mars. (Etterpå vil banken summere beløpene som er kommet inn fra de to øyene og finne ut om Frøya eller Hitra ga mest.)

Kontonummeret er 4212.05.13731

Merk gjerne innbetalingen med navn/kommune.