Alle omlag 4.500 innbyggerne på Frøya var uten strøm fra klokka 07.15 i morges. Trønderenergi Nett meldte tidlig at det hadde oppstått en feil i strømforsyninga, og at feilretting pågår. Klokka 08.00 opplyser Tore Wuttudal i nettselskapet til lokalavisa Hitra-Frøya at de aller fleste har fått strømmen tilbake.

- Rundt 90 abonnenter i området Heia er fortsatt uten strøm, forteller Wuttudal.

Årsaken til at strømforsyninga ble borte, er foreløpig ikke helt kartlagt. Men lav spenning gjorde ifølge Wuttudal at trafobryteren i Frøya trafostasjon på Hammarvika koplet ut. Herfra forsynes hele Frøya med strøm.

- Vi vet ikke helt årsaken, men det kan ha sammenheng med at det foregår vedlikeholdsarbeid på linja lenger inn i landet, og at det ikke er strømproduksjon i vindkraftanlegget. Til sammen kan det ha gitt så lav spenning av systemet automatisk koplet ut, forteller han.

Også abonnenter på Hitra har opplevd korte svikt i strømforsyninga i morges.

Oppdatert kl. 10: Alle abonnentene har nå fått stømmen tilbake