- Jeg begynte å jobbe med å få til et møte med fylkeskommunen sammen med 14 andre ordførere fra distriktskommuner i Sør-Trøndelag. Vi kjenner godt til problemene og fortvilelsen over et stadig dårligere kollektivtilbud, særlig når det gjelder buss, siden Atb tok over kollektivtrafikken, forteller Haugen etter møtet i Trondheim.

Det var i første rekke politikerne Haugen og de andre ordførerne ville snakke med, men Atb var også med på møtet.

- Nedprioriteres i favør av byen

- I innledningen min reiste jeg det store spørsmålet om Sør-Trøndelag trenger distriktet sitt. Det mener jeg var på sin plass, når vi opplever at kollektivtilbudet i distriktene nedprioriteres, i favør av bedre tilbud i byen og bynære kommuner. Hvis de mener det er viktig å opprettholde distriktene, og at vi bidrar til verdiskapningen, så er det rimelig at vi har et brukbart kollektivtilbud, mener Haugen.

- Jeg har ikke noe problem med å se at det er vanskelig å opprettholde et tilbud som ikke blir brukt. Vi må bare innse at bilen har kommet, og at færre og færre tar buss. Det er en utfordring vi må ta med oss. Men båttilbudet er også en sentral del. Det nye hurtigbåttilbudet fra Fillan til Trondheim som ble opprettet i fjor, rakk så vidt å komme i gang før det ble lagt ned. Men Atb viste ikke en gang vilje til å markedsføre tilbudet, sier Haugen.

- Jeg dro også opp det alle snakker om - robuste bo og arbeidsmarkeder. Vi vet at vår største utfordring er at vi ikke når tak i det arbeidsmarkedet som ligger utenfor Hitra og Frøya. Årsaken til det er at vi mangler dagpendlingstilbud på sjø til omkringliggende kommuner. Kollektivtilbudet henger i høyeste grad sammen med det. Det ser vi i Trondheim der det er satset kraftig på kollektivtrafikk for å få et bedre bo og arbeidsmarked mellom byen og nabokommunene.

Kom med innrømmelser

- Hva sa politikerne?

- De innrømmer at alt slettes ikke har vært en suksess, selv om de kan vise til en stor passasjervekst i Trondheimsområdet. De innrømmer at kollektivtilbudet har blitt dårligere i distriktene, og at ting kunne vært gjort bedre knyttet til opprettelsen av Atb og anbudsutlysninger. Jeg har forståelse for at det er vanskelig å endre rutene i ettertid, etter at de har vært på anbud. Da må det betales for justeringene, dersom forutsetningene i anbudet brytes. Alt er blitt så rigid at det er vanskelig å endre.

Ingen penger i potten

- Hva ville politikerne gjøre?

- Jeg kan ikke si at jeg kom mer optimistisk hjem fra møtet. Det ble sagt at det ikke er en krone igjen i potten for kollektivtilbudet. Det er brukt for mye penger, så forbedringene må komme gjennom omprioriteringer av rammene. Men møtet var viktig for å markere at vi mener at nok er nok. Og for å markere at de fagre ordene ”by og land- hand i hand”, er langt fra virkeligheten, mener Haugen.