En trønder i 30-årene er i Sør-Trøndelag tingrett dømt til betinget fengsel samt bot etter å ha kjørt båt i alkoholopvirket tilstand på Hitra.

Det var i fjor sommer mannen kjørte båt med påhenghsmotor med til tross for at han var påvirket av alkohol. Blodprøven avslørte en promille på 1,67.

I retten avga mannen full tilståelse.

Retten påpekte at av allmennpreventive årsaker bør det reageres strengt mot kjøring i påvirket tilstand, også til sjøs.

I formildende retning ble det lagt vekt på at mannen avga en uforbeholden tilståelse og at det i dette tilfellet dreide seg om kjøring over noen få meter i lav fart for å flytte båten som stod i veien for en annen.

Tingretten kom fram til at riktig straff er 16 dagers betinget fengsel samt en bot på 10.000 kroner.

Mannen vedtok dommen på stedet.