HF Trond Hammervik

Onsdag hadde de avsluttende samling på Frøya videregående skole: 13 hitter- og frøyværinger, pluss en trondheimer, som alle har fullført praktisk-pedagogisk utdanning gjennom et desentralisert opplegg. Utdanningen har skjedd i samarbeid mellom Frøya videregående skole og Høyskolen i Nord-Trøndelag (HINT).

- Det er folk med ulik yrkesbakgrunn og fag, som har fått en toårig spissa utdanning innen yrkespedagogikk, forteller Sveinung Gundersen, som har hatt ansvaret for opplegget lokalt.

Praktisk pedagogisk utdanning er en forutsetning for å få fast jobb som lærer. Noen av de som har tatt studiet er allerede inne i læreryrket, andre jobber i det private næringslivet. Opplegget, hvor en del av studentene har blitt kvalifisert til å undervise i akvakultur, er på flere måter nybrottsarbeid. Det finnes ingen egen didaktikk for lærere i marine fag.

Sveinung Gundersen er svært godt fornøyd med innsatsen til de 14 som nå har fullført opplegget.

- Det har vært et krevende studium, og de har lagt ned en stor innsats. Nå gjenstår bare eksamen, og jeg føler meg trygg på at det skal gå greit for dem, sier Sveinung Gundersen.