I forrige utgave skrev lokalavisa at næringslivet på Frøya og Hitra fremdeles ikke har betalt inn de tre millioner kronene de har forpliktet seg til for å medfinansiere byggingen av Dolmsundbrua.

Karin Bjørkhaug, leder i fylkeskommunens transportkomite, regner med at næringslivet oppfyller avtalen.

- Avtalen skal oppfylles

- Avtalen er skrevet mellom tre parter, fylkeskommunen, kommunen og næringslivet. Det er helt klart at vi og kommunen har lagt til grunn at avtalen skal oppfylles. Det er veldig prisverdig at næringslivet i regionen har vært forbilledlig i sin støtte til bygging av fv.714, og vi synes det er positivt at de har skrevet under på å bidra med penger bygging av Dolmsundbrua. Vi opplever at de har et tydelig ønske om å bedre infastrukturen, og verdsetter det som er gjort. Mindre transporttid har betydning for bunnlinjen deres, sier Karin Bjørkhaug, leder i fylkeskommunens transportkomite.

- Har gått fryktelig tregt

I følge brevet som ble sendt fra kommunen og næringsforeningen til næringslivet i 2013, ble det lagt til grunn at pengene skulle være innbetalt på konto til fylkeskommunen i april i år, da Dolmsundbrua etter planen skulle være ferdig.

- Jeg må legge til grunn at det har gått fryktelig tregt. Nå har vi ett år igjen til Dolmsundbrua er ferdig, og nå gjelder det at næringslivet etterlever avtalen de har skrevet under på. Det er prisverdig at Frøya Transportsenter har etterlevd avtalen. For innbetalingen fra de andre som har skrevet under på avtalen har jeg ikke lyst til å konkludere noe før de har etterlevd avtalen. Men om de ikke gjør det så må vi skjerpe ordbruken. Vi er helt avhengige av at vi kan stole på avtaler vi gjør med partene som er med og finansierer veiprosjekter. Det går på tilliten til hverandre for å få til et fruktbart samarbeid, sier Bjørkhaug.

Forventer penger: Karin Bjørkhaug, leder i fylkeskommunens samferdselskomite, forventer at næringslivet betaler det de har lovet.