- Dette er ikke gjort før. Vi føler oss veldig privilegerte som får det