Ansgar og Jan Otto valgte samme vei ut av koronakrisa, men har kjent på ulike grader av ensomhet