– Et budsjett som fanger bredt, hvor politikerne fra begge fløyene gir og tar litt, var kommentarene fra politikerne etter budsjettbehandlingen. De siste rentekuttene denne uka ga Hitra kommune noen ekstra millioner, og gjorde det lettere å ro i land budsjettbehandlingen torsdag kveld.

Rammeområdet for skole og oppvekst, som har fryktet store budsjettkutt i 2009, får mer å rutte med. Hele 3.380.000 mer enn rådmannens budsjettframlegg. Dette betyr at man unngår klasser på 50 elever per lærer og nedbemanning i barnehagene.

300.000 ekstra er øremerket bemanning og drift i barnehagene.

Kvenvær får også 80.000 kroner slik at man kan utvide tilbudet i barnehagen fra tre til fire dager tilbud.