Frøya kommune har mottatt 600 000 kroner i skjønnsmidler fra Fylkesmannen til to prosjekter innen IKT for 2012. Halvparten at dette skal brukes til å sette fokus på tilgjengelighet og effektivisering av kommunale tjenester ved hjelp av digitale verktøy.

- Dette betyr at kommunen skal oppgradere sin hjemmeside og legge tilrette for at våre tjenester blir digitale. Kommunestyret har også bevilget kr. 300 000 til ny kommunal hjemmeside, melder kommunen på sine nåværende hjemmeside

Hitra kommune lanserte tidligere i høst sin nyehjemmeside. Siden er bygget opp rundt en nyhetstjeneste fra kommunal sektorsamt oversikter over kommunen, organisasjonen og tjenesteområdene.

Det er også lagt bedre tilrette for at flere ærend kangjøres digitalt. Her ligger for eksempel mange typer søknadsskjema, fra søknad ombarnehageplass til nabovarsel.