Vegtrafikksentralen meldte om at fylkesvei 714 Hitratunnelen måttestenge fra klokken 23.13 (onsdag) på grunn av brann. 23.37 er meldingen at tunnelen er åpnet igjen.

Brannmannskaper og politi ble utkalt til stedet. Før politiet rakk å komme fram, hadde imidlertid vogntoget kjørt videre. Ifølge operasjonssentralen i Sør-Trøndelag skyldtes røykutviklinga varmgang i bremsene, og sjåføren kjørte videre da han hadde kjølt dem ned.