Dette er årets 50-årskonfirmanetr i Sandstad kirke.

Bak fra venstre: Gunnar Andresen, Fritz Elvin Fredriksen, Alf Strømsvik.

Midten fra venstre: Nils Justin Utseth, Kjell Torstein Børø, Svein Bertil Sæther, Tor Inge Guttelvik.

Foran fra venstre: Ruth Anna Utseth, Eli Hafsmo Braut, Kari Andresen Holthe, Kjellaug Fjeldvær Malmø, Magda Strøm.

Foto: Studio Bernhard