Innen 2020 blir Hemnskjel, Sunde og Vasslag en del av Hitra kommune. Foreldreutvalget ved Hemnskjela oppvekstsenter ønsker imidlertid endringer allerede til høsten.

I et brev til rådmann, skolesjef og ordfører i Snillfjord kommune ber de om at skolebarna som nå går i 4.klasse får starte på Hitra/Strand allerede til høsten 2017.

- Dette for å imøtekomme reformen som nå er vedtatt, og at barna skal slippe å bytte skole en ekstra gang senere, forklarer Bernt Vikan og Anita Hafsmo Vitsø, som er ledere i foreldreutvalget.

De ønsker videre en avklaring på  hvordan det blir med barna som allerede har begynt på Krokstadøra og som risikerer å måtte bytte skole til Hitra før endt 10.klasse, når reformen er fullført.

- Vi ønsker at administrasjonen starter arbeidet  med denne delen av sammenslåingen umiddelbart, da det er lenge til siste frist (1.1.2020). Mange vil oppfatte tiden imellom som belastende da man ikke kan gi sine barn korrekte og gode svar på om og når de skal bytte skole.

Samarbeid om barnehage

Foreldreutvalget viser også til at barnefamilier fra Hitra har fått avslag på søknad om barnehageplasser. Dette grunnet at man må utvide bemanningen for at det skal være mulig.

- Dette mener vi er uheldig. Vi vet det er trangt om plassene på Hitra, og ber derfor admistrasjonen om å kontakte Hitra kommune for å kartlegge behov for ekstra plasser. Det kan faktisk være en ide at Hitra bidrar med personale og midler for å øke bemanningen. Dette framfor å øke bygningsmasser på Hitra, mener Bernt Vikan og Anita Hafsmo Vitsø i foreldreutvalget ved Hemnskela oppvekstsenter.

Bernt Vikan