Hitra vgs er en av tre skoler i Sør Trøndelag som er med på trafikksikkerthetsprosjektet #Er du sikker?, i samarbeid med Trygg Trafikk.

Mest utsatt for ulykker

Mandag var det kick-off for prosjektet. De aller fleste elevene rakk opp hånda da Emilie Bratt Jakhelln fra Trygg trafikk spurte hvor mange som hadde vært involvert eller kjente noen som hadde vært involvert i en trafikkulykke.

Mange ulykker: De fleste rakk opp hånda da Emilie Bratt Jakhelln(t.v) fra Trygg trafikk spurte om hvor mange som på en eller annen måte var berørt av en trafikkulykke.

- Som dere ser så er nesten alle berørt av trafikkulykker. Men en god ting er at dere tar bedre valg enn foreldrene deres gjorde. Og dere drikker mindre og bruker mindre dop. Men nå det er sagt, så er deres aldersgruppa mest utsatt for ulykker, sa Jakhelln.

Hun kunne blant annet opplyse elevene om at det skjer en firedobling av antall ulykker for gutter etter at de har fylt 16 år. Det samme skjer for jenter etter at de har fylt 18 år. Ulykkene skjer mest om natta og helger. Og det er 55 ganger så stor sjanse å havne i en trafikkulykke hvis man er beruset.

Prosjektet er en konkurranse mellom alle de tolv skolene som er med på landsbasis. Elevene samler poeng i konkurransen ved å levere inn ulike oppdrag. Jo flere elever som deltar, jo flere poeng får skolen. Ved å gjennomføre oppgavene lærer de om trafikksikkerhet og er med i trekningen om konsert med JAA9 og OnklP. I tillegg vinner en elev i hvert fylke 15.000 kroner til førerkort. Hvis fylkesvinneren har lappen, gjøres premien om til et reisestipend.

Marte Ottesen, Brigitte Skaget, Yasmin Udseth skal være ambassadører for Er du sikker? Og vil informere og følge opp prosjektet frem til 13.november.

Kjempeviktig tema

Fagleder Kjersti Rønningen sier målet er å gjøre ungdommene mer bevisste rundt riktig væremåte i trafikken, ta egne valg, og ta de riktige valgene.

- Vi tror at dette prosjektet vil appellere til ungdommen. Det hele skjer digitalt, der de blir utfordret gjennom ulike ukesoppdrag som gjør de mer bevisste i forhold til å ta de riktige valgene i trafikken. Etter resultater fra Ungdata-undersøkelsen som ble gjennomført i fjor og slik vi kjenner kjørekulturen her ute, så er det et kjempeviktig tema som Hitra videregående ønsker å sette fokus på. I tillegg til dette prosjektet har skolen et samarbeid med politiet, der vi gjennomfører møter med russen og politiet i forkant av russetida der blant annet trafikksikkerhet er tema. Vi vil også i år gjennomføre et foreldremøte i samarbeid med politiet der temaet er ungdomskultur på Hitra der blant annet trafikksikkerhet vil bli diskutert

De fleste er kloke og fornuftige

Trygg Trafikk håper prosjektet vil føre til færre ulykker.

– Trafikkulykker utgjør den største helserisikoen for ungdom. Vi håper dette prosjektet kan bidra til å redusere ulykkene. I tillegg skal konkurransen være både morsom og lærerik for elevene, sier distriktsleder Knut Ove Børseth i Trygg Trafikk Sør-Trøndelag.

– Det er viktig å huske at de aller fleste ungdommer er kloke og fornuftige trafikanter. Vi håper deltakelse i denne konkurransen styrker de gode holdningene og den gode atferden vi vanligvis ser, sier distriktslederen

Elevene: Lite fortkjøring og rus

Lokalavisa snakket med tre ferske sjåfører om deres opplevelse av kjørekulturen på Hitra.

- Jeg tok førerkort i mars. Dette er er et bra konsept, som vi kan lære mye nytt av, sier Jovidon Kholov.

- Har du kjørt for fort?

- Jeg kjører aldri for fort. Det er ikke lov og det er også for mye hjort som løper ut i veien, sier Jovidon.

Trond Erlend Refsnes har kjørt litt for fort.

- Jeg har kjørt for fort, jeg må innrømme det. Men ikke mer enn 90 i 80-sonen.

- Aldri mer enn 90?

- Jeg har kjørt noen ganger over 90. Men det er ikke trygge veier til å kjøre fort på Hitra. Og det haster ikke så mye at jeg trenger å kjøre fort, sier Refsnes.

Han kjenner sjåfører som har kjørt beruset, men har ikke sittet på som passasjer.

- Jeg fraråder dem å gjøre det. Det er ikke bra å kjøre med rus, mener han.

Lina Selvåg har hatt førerkortet i seks dager, men har allerede rukket å bryte fartsgrensen.

- Jeg har vært over når jeg har kjørt forbi en gang. Jeg har ikke planlagt å kjøre for fort fremover, sier hun.

Kjenner du noen som kjører for fort?

- Kulturen her på Hitra er vel at man kjører for fort noen ganger. Ikke så veldig fort, men det er vanlig å holde seg ti kilometer over fartsgrensen.

- Har du vært redd når du har vært passasjer?

- Jeg har vært redd en gang. Da kjørte sjåføren for fort etter forholdene, og i mørket.

- Jeg har veldig sjelden opplevd at noen jeg kjenner har kjørt beruset. Det er jeg veldig glad for , sier hun.