Frøya kommune og Hitra kommune inngår ny samarbeidsavtale om jordmortjenesten, dersom politikerne også samtykker i dette.

Ifølge administrasjonen i Frøya kommune er kommunene enige i at eksisterende avtale sies opp og at det inngås ny avtale. Saken skal opp til politisk behandling i begge kommunene.