Emma Louise Årviks engasjement for miljøet har ledet henne helt i fra Froan og til regnskogen i Kongo.Slik har Emma Louises reise vært og dette skal hun følge opp i framtiden.

Sterkt miljøengasjement

Emma Louise Årvik har blitt et kjent navn her i øyregionen, etter at hun i fjor høst sendte et brev til lokalavisa om alt søppelet hun fant i fjæra i Froan og hvor trist hun syntes det var. Familien Årvik bor i Melhus, men begge Emmas foreldre har aner fra Frøya og de har feriehus på Gjæsingen.Før jul ble hun invitert til å fortelle politikerne mer om søppelproblemet og den taleføre miljøagenten gjorde inntrykk på Frøyas kommunestyre som vedtok å plassere ut kontainere på Halten, Sørburøy og Gjæsingen.Miljøengasjemtentet hennes har på langt nær dabbet av siden den gang.Emma Louise er med i barnas miljøvernorganisasjon Miljøagentene, og det var her hun fikk se en konkurranse om å være med til Kongo og regnskogen sammen med Regnskogfondet i forbindelse med årets TV-aksjon.Søknaden var så bra skrevet at Emma Louise i slutten av juni fikk beskjed om at hun og to andre barn var blitt valgt ut til å reise.

Møtet med de kongolesiske barna er noe av det Emma husker best i fra turen til Kongo. Her med Michael, Restauration og Josaphat.

Verdens nest største regnskog

Årets TV-aksjon "Vi skal vokte regnskogen" går til Regnskogfondet og  deres arbeid med å bevare regnskogen i flere større områder i Brasil, Peru, DR Kongo og Ny-Guinea.Siden verdens nest største regnskog strekker seg over seks land i Sentral-Afrika og over halvparten av den befinner seg i Den demokratiske republikken Kongo, ble det dit turen gikk for Emma og de andre miljøagenteneDet var morsomt å være med til Kongo, forteller Emma Louise etter hjemkomsten.Hun forteller at hun kunne bare kunne litt om regnskogen fra før da hun dro, men at hun nå har lært masse.

Miljøagentene på Kongoelva.

Selve turen fant sted i månedskiftet august-september.- Vi var der i ti dager, og jeg dro uten foreldrene mine, men sammen med to andre barn, Theo Toft (11) fra Haugesund og Elida Haltbrekken Tveitdal (12) fra Oslo.I tillegg hadde de unge miljøagentene følge av noen av Regnskogfondets mest erfarne medarbeidere.

Vokter regnskogen

Årvik forteller at de i løpet av reisen bodde i en landsby i regnskogen, for å lære hvordan urfolket der lever.- Vi besøkte tre kongolesiske barn og de viste oss hvordan de tar i bruk og passer på regnskogen sin og hvorfor det er så viktig å ta vare på den.I regnskogen hadde familiene sin egen åker hvor de dyrket sin egen mat, der i blant sukkerrør.- Urfolket spiser også larver, men de hadde jeg ikke lyst til å smake på, smiler Emma Louise og forteller at de også bruker trærne i regnskogen til å bygge seg hus.

I regnskogen spiser de larver, - men det hadde jeg ikke lyst til å smake, sier Emma Louise, og det er heller ikke så rart.

Må bevares

Regnskogen er viktig for de som bor i selve skogen, men også for alle oss andre påpeker tiåringen.- Det er viktig å bevare regnskogen, for den gir oss oksygen. I tillegg henter de som bor der viktige ressurser i skogen, vi får medisiner der i fra, og mange av jordas plante- og dyrearter lever der.

Barna som bor i regnskogen fortalte Emma Louise hvordan de tar i bruk og passer på regnskogen sin og hvorfor det er så viktig å ta vare på den.

At verdens regnskog er truet, bekrefter Emma Louise og det er blant annet på grunn av palmeoljeplantasjene.- Palmeolje blir mye brukt i mat, den er billig og derfor svært populær, men regnskogen ødelegges når det årlig hogges og brennesvstore områder for å kunne plante oljepalmer og det er ikke bra.un fikk se en konkurranse om å være med til Kongo og regnskogen sammen med Regnskogfondet i forbindelse med årets TV-aksjon.

Kanotur og krokodiller

Under oppholdet i Kongo, var reisefølge innom flere byer og hovedstaden Kinshasa.- Noe av det jeg husker best fra turen er kanoturen vi hadde på Kongoelva, det var veldig spennende. I tillegg husker jeg godt da vi lekte med de kongolesiske ungene vi møtte og da spilte vi fotball med dem.Emma Louise forteller at kongoleserne hadde vanlige husdyr som kyr, geiter og hunder, samt at de hadde apekatter som kjæledyr. - I tillegg så jeg flere krokodiller og jeg tråkka nesten på en som lå på land, forteller hun ivrig.

I Kongo har de vanlige husdyr - og apekatter som kjæledyr.

Møtet med Kongen

Etter at de kom hjem igjen ble Emma Louise, Elida og Theo inviterte til audiens med H.M Kong Harald på slottet.- Det var veldig spennende, for jeg har bare sett Kong Harald på TV og på nettet tidligere.H.M Kong Harald er TV-aksjonens høye beskytter. Han er engasjert i regnskogen og arbeidet som gjøres for å redde den, i tillegg har H.M Kong Harald besøkt regnskogen selv i Amazonas i 2013, etter invitasjon fra Regnskogfondet og bodde da sammen med yanomamiindianerne i landsbyen Denimi i fire dager.Hva snakket så Emma og Kong Harald om?- Jeg fortalte hvordan jeg hadde det da jeg var i regnskogen i Kongo og han fortalte hvordan han hadde det da han besøkte regnskogen i Amazonas. Han lurte på hva som var forskjellen på de to, så vi snakket en del om det og hvor viktig det er å bevare regnskogen.

Emma Louise Årvik i audiens hos H.M Kong Harald.

Søppel er alles problem

Etter turen til Kongo er nok ikke miljøengasjementet til Emma Louise blitt noe mindre, for den unge jenta forteller at hun har videre planer allerede.- Det neste prosjektet mitt blir lokallag for Miljøagentene på Melhus.Søppelsituasjonen ute i øyrekka opptar henne fortsatt og da hun var på Gjæsingen i sommer var det ikke i orden der, kan Emma Louise fortelle.- Det som lå der av søppel tidligere, var der også nå i sommer og det har kommet til enda mer. Søppelkontainerne var fjerna da hun var der i sommer i forbindelse med oppgraderingen av bryggene, - men jeg sendte mail til Berit Flåmo og hun svarte at hun skulle prøve å få dem utover igjen. Jeg har ikke hørt noe mer, men passe på og følge med det skal jeg. Jeg kan ikke dra dit hver dag selv for å rydde, derfor burde kanskje de som bor der ha engasjert seg også og gjort noe med det, for søppelet er alles problem.

Oppfordrer alle til å støtte opp

Emma og de andre barnas reise ble filmet og kommer til å bli vist på NRK under årets TV-aksjon.- Å bli filmet, var litt rart i starten og jeg har bare sett små klipp og ikke det som er blitt redigert sammen, så det skal bli veldig artig å se TV-aksjonen på søndag.

Miljøagentene blir å se på NRK under årets TV-aksjon.

Helt til slutt ønsker Emma Louise å komme med en oppfordring til leserne av lokalavisa.- De som, bor i regnskogen bor ganske så forskjelllig fra oss. De kan ikke bare gå på butikken å kjøpe mat hvis de går tom, for de har livsgrunnlaget sitt i regnskogen. Derfor synes jeg det er er viktig at alle støtter opp under årets TV-aksjon slik at de som bor i regnskogen kan få et bra liv og at regnskogen bevares.