- Jaktstart 1. september på hjort er uforenlig med dyrevelferdslovens paragrag 14, som gir forbud  mot å hensette dyr i hjelpeløs tilstand.  Den tidlige jaktstarten var et skritt i feil retning - mot en enda mer usikker og inhuman jakt. Risikoen for å skyte koller fra seinfødte kalver øker betraktelig når jakta flyttes frem 10 dager, mener Siri Martinsen, leder i NOAH.

NOAH protesterte da jakttidene var på høring i 2012, uten å få gjennomslag. Dyrevernorganisasjonen har likevel ikke gitt opp.

- Vi mener dette er så alvorlig at viltmyndighetene bør snu, og Mattilsynet bør komme på banen.  Når et nytt regelverk kommer i konflikt med viktige bestemmelser i dyrevelferdsloven, bør også dyrevernmyndighetene reagere, mener NOAH.

Organisasjonen forteller at jegere og andre melder om observasjoner av flekkete kalver i september.

- Disse kalvene er ikke alltid i følge med mora, og jakt på et så tidlig tidspunkt gir stor risiko for å hensette kalver i hjelpeløs tilstand - og dermed bryte loven. Å legge til rette for lovbrudd er noe viltmyndighetene ikke burde gi seg selv lov til. Og Mattilsynet burde protestert, og bør fortsatt gjøre det. Det er aldri for sent å snu, sier Martinsen.