Idet 600 kvadrat store bygget som begynner å komme på plass på Rabben på Frøya,blir det god plass.

-Nå holder vi til i et lite grendahus på Dyrvik. Vi fikk satt opp ei laftahytteogså, men det er trangt om plassen allikevel. Vi måtte sette et tak på 18 barn,men når vi åpner i april nå har vi plutselig totalt ca. 60 barnehageplasser,forteller Tove Holm, som sammen med Britt Sandvik Espnes og Marianne Espnesstår bak den nye barnehageetableringen.

-  Det vil si at vi har ledige barnehageplasserallerede fra april. Det er ikke alle permisjoner som går ut akkurat på høsten,så da kan det være greit å vite at vi tar i mot barn med en gang vi flytter innher i april, understreker Holm.