Roy Angelvik fra Fillan, fylkesleder i Sør-Trøndelag Fremskrittsparti, gikk på talerstolen under partiets landsmøte på Gardermoen og snakket om viktigheten av Fylkesvei 714 til/fra øyregionen.

- Verdiskapningen som næringslivet i vår region skaper, kan ikke "straffes" med en ekstrabeskatning som bompenger er. Det rammer hardt for næringslivet og ikke minst for folk flest som daglig reiser til og fra vår region. I tillegg til høye satser for folk flest blir det ikke bedre med rabattordninger som forventer at man betaler mange tusen kroner på forskuydd for å oppnå rabatt på 50 prosent, sa Angelvik til landmøtet.

Krever bommene fjernet

Han gikk ut med krav om av 714-bommene, som ble satt i drift natt til mandag denne uka, blir tatt ned igjen og at staten overtar hele regninga.

Mener partiet har fått til mye

Dette er den første landsmøtet Fremskrittspartiet avholder som regjeringsparti, og Angelvik er tilstede som fylkesleder. Også Bjørg Reitan Bjørgvik fra Hitra deltar som delegat på møtet.

Angelvik sa i talen sin at det etter at partiet har levert mange gode saker etter at de kom i regjering. Han lister opp:

- Mange flere politistillinger

- 200 millioner kroner ekstra til NTNU

- 30 prosent flere trønderske lærere får etter- og videreutdanning

- 20 mill. kroner ekstra til E6 sør - Soknedalen

- Ørland hovedflystasjon

- Avklaring vedrørende logistikk-knutepunkt i fylket

- Ocean Space Centre er sikret fremdrift

- Forlengelse av Trønderbanen

- Den største seieren for Frp så langt er nok fjerning av arveavgiften og reduksjon av formueskatten, sier Angelvik.

Roy Angelvik, Bård Hoksrud og Bjørg R. Bjørgvik (Foto: privat)