Lokalavisa er med Kjell Faxvaag på en liten stikkprøve. På oppdrag fra Hitra LHL ønsker han nemlig å sette fokus på at det er mye misbruk av handikapp-parkeringene i Fillan sentrum.

- Jeg har folk i familien som er handikappet, og jeg vet hvor mye frustrasjon det skaper når de skal parkere, og plassene er opptatt av folk som ikke har rett til å stå der.

På plassen utenfor Hitratorget er det fire plasser forbeholdt handikappede. Det står nå to biler der. Ingen av dem har rullestolmerke i vinduet.

Han mener det er lite respekt for at disse plassene er forbeholdt folk som er bevegelseshemmet. Et annet problem er at plassene også er dårlig merket. Den ene bilen står på en plass der det ikke er lett å se at den er forbeholdt handikappede.

- Sier du det? Er dette handikapp-plass, spør Ole Skaaren, som har parkert på plassen ved Hitratorget.

Plassen er nemlig kun merket i asfalten, og i dag dekker en hvitt snølag over dette. Kjell Faxvaag slår av en prat med sambygdingen fra Kvenværet, og forsikrer han om at vi ikke er ute etter å ta han for parkeringen.

-  Det er jo også et problem at plassene ikke er merket godt nok, sier Faxvaag, som lurer på om det finnes noen sanksjonsmuligheter for å få stoppet feilparkeringene.

Førstebetjent Arild Sollie ved Hitra lensmannskontor forteller at de har hatt få henvendelser om misbruk av handikapp-plasser.

- Men det vi kjenner til, er at det til tider kan være ganske kaotiske parkeringsforhold i sentrum. De henvendelsene vi får, går oftest på at biler er feilparkert, slik at lastebiler som skal levere varer, ikke kommer fram. Men vi har mulighet til å saksjonere ved å gi parkeringsbot hvis noen står på handikapp-plassene uten lov, sier Arild Sollie ved Hitra lensmanskontor.