I lokalavisa i dag (fredag 14. februar) kritiserer ordfører Ole Haugen Atb, og mener selskapet bløffer om lovt bedring av busstilbudet, og kaller Atb for en sammenrasket gjeng av inkompetanse.

I et tilsvar til kritikken svarer markedssjef i Atb, Grethe Opsal, at de er er helt avhengige av å ha god dialog med de ulike kommunene i fylket for å få på plass et godt og tilpasset lokalbusstilbud ut i fra befolkningens reisebehov, og tilpasse dette best mulig innenfor de rammer selskapet har til rådighet.

Kjøp og les fredagens e-avis her

- Dersom det er slik at kommunen sitter med informasjon om et reisebehov vi ikke er kjent med, ber vi på det sterkeste om at denne informasjonen deles med oss, slik at vi sammen kan justere rutetilbudet ut i fra det faktiske reisebehovet, for å utnytte ressursene best mulig, svarer markedssjefen.

Dette svarer provoserer rådmann i Hitra, Roger Antonsen.

- Når jeg leser en slik kommentar blir jeg oppgitt og irritert. Hitra kommune har gjentatte ganger, både per telefon og e-post vært i kontakt med AtB vedrørende dagens busstilbud som ikke er tilfredsstillende.

- Første gang jeg personlig tok kontakt med AtB var 24. august 2013 da jeg ble kjent med at flere av rutene på dagtid i regi av Trønderbilene ville opphøre eller bli reduserte. I tillegg ble AtB ved Storrønning innkalt til kommunestyret for å orientere om det nye skolebusstilbudet som var svært mangelfull i oppstarten, samt opphør/reduserte tilbud hva gjelder lokalruter - spesielt på dagtid og ved skolefri, bemerker Roger Antonsen.

Han tar nå sikte på på ta ny kontakt med AtB for å invitere de til førstkommende formannskapsmøte 4. mars.