Hvert år arrangeres MOT til å glede-dagen over hele landet. I MOTs 148 lokalsamfunn markeres dagen med et enkelt budskap: Spre glede! Hitra kommune er et lokalsamfunn med MOT, og markerer selvfølgelig MOT til å glede-dagen!

-Dagen den 22. november (fredag) handler om å spre glede til folk i lokalsamfunnet vårt. Det er ikke så mye som skal til. Et smil, et klapp på skuldra, gå på butikken for bestemora di eller å gjøre noe fint for foreldrene dine. Eller ha med kake på jobben, sier Thomas Aleksander Voll som er MOT-koordinator i Hitra kommune.

Trenger å bli minnet på

-Vi trenger å bli minnet på hvor lett det er å glede andre. Det skal så lite til. Hvis alle tenker over dette litt oftere også i hverdagen så får vi et varmere samfunn der folk bryr seg mer om hverandre, sier Thomas.

MOT mener dagen vil forsterke MOT-arbeidet i kommunen

-Vi tror Mot til å glede-dagen vil forsterke det MOT-arbeidet vi gjør til daglig. Vi vil at flere ungdommer skal få MOT til å bry seg, MOT til å si nei og MOT til å leve. Vi mener dette vil forebygge mobbing og rusmisbruk i ungdomsmiljøene, forteller MOT-koordinator Thomas Aleksander Voll.