Regjeringens forslag om vekst i eksisterende havbruksanlegg på fem prosent omfatter inntekter direkte til kommunene. NFKK (Nettverk fjord- og kystkommuner), ledet av Hitra-ordfører Ole L. Haugen, har lenge jobbet for at kommunene skal tilgodesees.

NFKK ser på gårdagens forslag som en seier for et viktig prinsipp om at kommunene skal få ta del i verdiskapingen som de tilrettelegger for.

- Glad regjeringen anerkjenner kommunenes rolle

- Det er mange som ønsker å benytte sjøarealet langs kysten og forvaltningen av dette arealet må derfor skje på best mulig måte. Skal havbruksnæringen ha større tilgang på sjøarealet i fremtiden må det innebære en kompensasjon til kommunene. NFKK mener derfor den varige løsningen bør være en produksjonsavgift som er forankret i akvakulturloven. Dette vil gi alle oppdrettskommuner en årlig definert og forutsigbar inntekt fra havbruksnæringen, sier Haugen.

55 kommuner samlet

Nettverk fjord- og kystkommuner (NFKK) organiserer 55 kommuner - inkludert Hitra og Frøya - langs kysten som er opptatt av kystkommunenes utvikling. En viktig sak for NFKK har vært innføring av en «arealavgift» fra havbruksnæringa. NFKK ble etablert i 2009 av kystordførere som vil synliggjøre kyst-Norge.

- Forslaget om en produksjonsvekst på fem prosent i havbruksanlegg, forutsatt at oppdretterne får kontroll på lusesituasjonen, er et positivt forslag. Forsalget gir havbruksnæringen en mulighet til å vokse og kommunene blir tilgodesett med halvparten av vederlaget. I sum kan det blir 750 millioner kroner til kommunene fra denne ordningen. Det er et betydelig beløp for kommunesektoren, sier Haugen.

NFKK understreker at havbruksnæringa er en viktig næring for Norge og bidrar med sysselsetting i lokalsamfunn langs kysten.

- Kystkommuner og havbruksnæringen er avhengig av et godt samarbeid for å sikre at veksten skjer på en god måte for næringen og for kysten, uttaler organisasjonen.