Den ene av Frøyas to brannbiler ble vraket etter at denkjørt utfor veien ved Strømøybotn i januar.

Nå ber brannsjef Andreas Kvingedal kommunestyret om å lyseut anbud på ny brannbil, og ny vaktbil, til en totalsum av 2,5 millionerkroner, inkludert forsikringsoppgjøret.

Det er i økonomiplanene for 2016 satt av 2,5 millionerkroner til kjøp av disse bilene.

Nødløsning

Brannsjefen skriver at Frøya brann og redning nå er i densituasjonen hvor man er avhengig av private redningsbiler for å kunne foreta enhurtigfrigjøring ved bilulykker og fastklemte personer.

- I tillegg ligger alt utstyr som var på den vrakete bilennå på en henger som må tas med av mannskapet ved bruk av deres egne privatebiler. Vi er derfor i en situasjon hvor beredskapen baserer seg på nødløsningerog som ikke kan gå over lang tid, skriver brannsjef Kvingedal.