Regjeringen ber lokalpolitikere sørge for at pengene blir brukt riktig