Vil utsette behandlingen av aktivitetshallen - mener det ikke er "livsnødvendig"