Ragn Sells søknad om etablering av et anlegg for havbruksavfall på Kjerringvåg er nå ute på høring. Nabo Ole Bjørn Røste har levert innsigelse på planene.

I et langt leserbrev i dagens Hitra-Frøya skriver Røste:

”Hvis søknaden mot formodning skulle innvilges, vil et flott område bli ødelagt".

Ole Bjørn Røste er nærmeste nabo med eiendommen hvor avfallsmottaket ønskes etablert. Han stiller seg i sitt leserbrev svært kritisk til flere forhold rundt etableringen av avfallsmottaket og påvirkningen dette skulle kunne ha på miljøet rundt.

- Det ytre miljø ville bli alvorlig forringet gjennom støv, damp, lukt, visuell forurensning mv. Rotter kunne påføre naboer alvorlige problemer. Anlegget tar ikke hensyn til omgivelsene og passer ikke på Kjerringvåg, skriver Røste.

Han ønsker ikke å utdype sine synspunkter overfor lokalavisa.

Så langt bare én innsigelse

Høringsinstans i denne saken er fylkesmannen og fristen for å komme med innsigelser er satt 12. februar.

– Erfaringsvis dukker disse opp like før fristen går ut, men så langt er det kommet bare én i saken, sier Gunnhild Flaamo ved fylkesmannens kontor.

Bakgrunn

Anlegget som Ragn Sells ønsker å etablere skal i all hovedsak ta hånd om avfall fra havbruk og fiskeindustri, varehandel, bygg og anlegg. Avfallet skal tas i mot, sorteres og mellomlagres.

- Mottaket vil foregå innomhus, med noe lagring utomhus men fortrinnsvis i containere. All aktivitet skal foregå på fast dekke med oppsamling av overflatevann, skriver fylkesmannen i en orientering.