Skatteetaten markedsfører nå muligheten til å bli elektronisk bruker av tjenestene etaten organiserer, eller såkalt e-bruker. Et av lokkemidlene er at e-brukere vil kunne få innsyn i sitt eget skatteoppgjør allerede 19. mars. Det er ifølge Skatt Midt-Norge to uker tidligere enn "vanlige" skatteytere.

– De som velger å bli e-bruker får se selvangivelsen sin i Altinn allerede 19. mars, som er to uker tidligere enn resten av befolkningen, sier fungerende avdelingsdirektør for veiledning i Skatt Midt-Norge, Odd Arne Eidem, i en pressemelding.

– Når du har blitt e-bruker får du ikke tilsendt selvangivelse og skatteoppgjør på papir. Du får en SMS eller e-post som varsler deg om når selvangivelsen og skatteoppgjøret ditt er tilgjenglig i Altinn, sier Eidem.

Du kan registrere deg som elektronisk bruker helt fram til 1. mars på skatteetaten.no.E-brukere får ifølge skatteetaten også raskere svar på en sak eller henvendelse, fordi man da unngår vanlig postgang. E-brukere skal også kunne svare direkte til saksbehandler via et svarskjema.