Mannen som over lang tid er mistenkt for en serie med innbrudd både på Sistranda, Dolmsundet/Melandsjøen og nå sist i Flatval-området, ble i dag pågrepet. Mannen vil bli framstilt for varetekstfengsling i morgen (tirsdag).

Det forteller Frøya-lensmann Inge Dahlø til lokalavisa.

- Mannen har i avhør i dag erkjent flesteparten av innbruddene på Flatval. Det er sju tilfeller det dreier seg om, sier Dahlø. Ifølge lensmannen har mannen også erkjent å stå bak av en rekke av de andre innbruddene på Frøya og Hitra de siste månedene.

- Vi kan berolige folk i Flatval-området om at han ikke lenger er på frifot og de kan nå føle seg trygge, sier Dahlø, selv om det er retten som tirsdag vil avgjøre om han kan holdes fengslet.

Serie-innbruddene mannen er mistenkt for, startet på Sistranda i fjor, da en rekke husstander ble hjemsøkt. Han ble tatt for innbrudd og var mistenkt for langt flere enn de han tilstod. Samme mann er også mistenkt for flere forhold i Dolmsundet / Melandsjø-området på Hitra.

Etter tyveriraidene på Sistranda hadde han en periode med meldeplikt på Frøya lensmannskontor tre ganger i uka. Samtidig søkte lensmannskontoret om å få han varetektsfengslet, på grunn av fare for gjentakelser. Denne henvendelsen ble ikke tatt videre av politijuristen til retten.

Tidligere i dag skrev lokalavisa at lensmannskontoret nok en gang har pålagt mannen meldeplikt tre ganger i uka, og sendt ny begjæring om varetektsfengsling. Senere på dagen ble mannen pågrepet og avhørt. I morgen skal han altså fremstilles for varetekt, og retten vil avklare om mannen skal holdes fengslet.

- Vi har konkrete ting og handfaste bevis, sa lensmann Dahlø til lokalavisa tidligere i dag.