Åtte av ti vil bygge bedre veier, mens bare 23 prosent svarer at de vil vektlegge kollektivutbygging dersom de får være samferdselsminister for en dag

Dataene fremkommer i en spørreundersøkelse Respons Analyse har gjennomført for Statoil Fuel & Retail. 3000 respondenter har svart på undersøkelsen.

Respondentene har valgt mellom 15 områder de ville prioritere dersom de var samferdselsminister for en dag. Nordtrøndere topper listen over de som vektlegger veiutbygging med 90 prosent, i Oslo er tallet 72 prosent. Oslofolk og Finnmarkinger er de som legger størst vekt på kollektivutbygging, her har 29 prosent prioritert kollektivtrafikken, mot seks prosent i Nord-Trøndelag.

- Regjeringen gjør tilsynelatende klokt i å profilere veiprosjektene i Nasjonal transportplan i oppkjøringen til valgkampen, men hvis befolkningen fikk være samferdselsminister for en dag ville de kanalisere mer enn 300 av 500 milliarder til vei i kommende tiårsperiode, som regjeringen legger opp til, sier Pål Heldaas, kommunikasjonsdirektør i Statoil Fuel & Retail Norge i en pressemelding.

- Det er store forskjeller mellom by og land i vektleggingen av veiutbygging og kollektivsatsinger, men befolkningen i Sør-Trøndelag viser sterk vilje til å prioritere bedre veier, legger han til.

Undersøkelsen viser at befolkningen i Hedmark er mest opptatt av sikrere veier, mens dette betyr minst for befolkningen i Nord-Trøndelag.