Klokka fem i ettermiddag er det innkalt til fellesmøte med formannskap og alle politiske utvalg i Hitra. Tema er rådmannens presentasjon av forslag til kommunebusjett for 2013, og handlingsplan for 2014 til 2016. Møtet holdes i kommunestyresalen, og er åpent for alle.