Frøya arbeiderparti har i sitt valgprogram sagt at partiet vil bygge ut Titran i reiselivssammenheng som et senter for den eldre kystkulturen i Frøya spesielt, og Trøndelag generelt. I tillegg ønsker partiet på samme måten å utvikle Mausund til å kunne bli det moderne kystkultursenteret for Trøndelag og Frøya.

- Mausund vil nå få mye drahjelp i satsingen på reiseliv gjennom det planlagte kulturhuset. Mausund med sin egenart som et levende moderne fiskevær er en attraksjon en ikke finner maken til i Sør-Norge. Titran derimot har ingen naturlig plass i dette senteret, selv om stedet med sin eldre infrastruktur og historie er minst like interessant som Mausund i reiselivssammenheng. Som sådan faller Titran inn under ansvarsområdet til Kystmuseet. Frøya Arbeiderparti er ikke fornøyd med utviklingen i Ttransamfunnet, og ønsker å bidra til at stedets identitet skal styrkes for å lette arbeidet med å promotere stedet som et kraftfullt kystkulturelt senter i Trøndelag, sier partileder Frode Reppe i en pressemelding fra Frøya Arbeiderparti.

SE VIDEO: Den finaste plassen på heile Frøya

For å nå målsettingen skisserer partiet følgende plan:

* Frøyas best bevarte hemmelighet- museet i kjelleren på kommunehuset, flyttes til Titran.

* Museumsbygningene som i dag er plassert i fjæra på Sistranda flyttesogså til Titran.

F- or at vi skal våge eller klare dette, er vi avhengige av at Titransamfunnet viser den nødvendige interessen for disse tiltakene. Uten det nytter det nemlig ikke. Vi er også avhengige av at Kystmuseet bidrar til å at den eldre kystkulturen på Frøya blir gjort tilgjengelig på en måte som er identitetsskapende for alle frøyværinger, i tillegg til at det skal være en attraksjon for tilreisende, uttaler Reppe, som håper på innspill fra grendalaget i denne sammenhengen.