Etter et møte hvor spillergruppa skal ha uttrykt mistillit til han, ga den sykemeldte treneren beskjed om at han trakk seg fra jobben. En stund etterpå trakk Ketil Fjæran oppsigelsen. Styret i fotballklubben ga seg frist til ut mai med å avklare trenersituasjonen, og Jan Morten Bjerkan ble engasjert som hovedtrener fram til da. Sist lørdag ga Ketil Fjæran beskjed til styret via sms at han var friskmeldt, og ønsket å gå tilbake til jobben som trener fra og med tirsdag (i morgen).

Dette har styret akseptert. Styreleder Jan Otto Fredagsvik sier at man har en felles forståelse med Fjæran av at hans oppsigelse var forhastet, at det ikke var noen unison mistillit, men at man likevel så snart som mulig når Fjæran er tilbake, må gå gjennom og diskutere den problematikken som utløste situasjonen.