​Rådmannen i Frøya kommune ønsker et møte for å orientere om status for prosjektet med arbeidstittel "Øyrekka inn i framtida", og har invitert til et møte iommunestyresalen torsdag 26.februar.

På agendaen står kommunens delaktighet i prosjektet (Hva er gjort siden folkemøtet?), tilsetting av næringskonsulent med ekstra fokus på øyrekka, hvordan bør prosjektet organiseres, og konseptet Øyrekka folkehøyskole.