Som lokalavisa skrev om for kort tid siden, får Hitra og Snillfjord kommuner drøyt 13 millioner kroner av staten til dekking av engangskostnader ved sammenslåinga. Dette kommer i tillegg til de 5,1 millionene som er lovet som såkalt reformstøtte, som utbetales etter at nykommunen er en realitet i 2020.

I dag varsler Kommunal- og moderniserings-departementet at det kommer enda flere millioner til sammenslåings-kompisene.

- Departementet er kjent med at det er en del ekstra kostnader ved å gjennomføre en prosess med å dele en kommune og slå sammen de ulike delene med en eller flere nabokommuner. Den standardiserte modellen tar ikke høyde for dette i tilstrekkelig grad. Departementet ønsker derfor å gi ekstra skjønnsmidler for bedre å kunne legge til rette for dekning av administrative kostnader ved en delingsprosess, og for å kunne bidra til gode og praktiske overgangsordninger for den nye kommunen. Sammenslåingen av Hitra og deler av Snillfjord får utbetalt ekstra skjønnsmidler på 7,2 millioner kroner, heter det i en pressemelding utsendt i dag.

- Går et an pr nå å konkretisere hva Snillfjord og Hitra bruker disse pengene på, ordfører John Lernes?

- Nei det kan en ikke, men departementet har sett at det er meget ressurskrevende å dele kommuner. Når det gjelder de 13,3 mil er det fattet vedtak på å bruke noe av det til felles stillinger for å rigge den nye kommunen, svarer han.

Pengene blir utbetalt til Hitra kommune sammen med terminutbetalingen for oktober. Kommunene skal innen 31. desember 2020 gi departementet en kortfattet rapport om bruk og disponering av tilskuddet til engangskostnader, jf. brev av 29. august 2017.

Siden det ikke finnes mye erfaring med utfordringer ved deling og samtidig sammenslåing, ber departementet Hitra og Snillfjord også å lage en oversikt over hva andre kommuner kan lære om denne prosessen.

En del av ansvaret for reformprosessen er blitt overflyttet til en ny fellesnemnd. Fellesnemnda for Snillfjord+Hitra består av Nina Mjør (Sp), Lars Erik Strand Vitsø (Ap) og Lernes (Ap), mens Hitras representanter er ordfører Haugen (Ap), Eldbjørg Broholm (Ap) og Dag Willmann (H).