- Sist var vi 27. Nå håper vi på minst 50 deltakere

foto