En hitterværing i 20-årene sto nylig tiltalt i Fosen tingrett siktet for ulovlig oppbevaring og bruk av narkotika.

Det var sist sommer det ble funnet 79 gram hasj og 0,7 gram kokain der tiltalte bor. Hitterværingen avga en uforbeholden tilståelse i retten.

Påtalemyndigheten foreslo at straffen ble satt til fengsel i 24 dager som gjøres betinget med en prøvetid på to år, samt at han idømmes en bot på 5.000 kroner.

Retten kom fram til at påtalemyndighetens forslag var passende og fastsatte straffen i tråd med dette.

Mengden hasj er i grenseområdet for når det skal reageres med ubetinget fengsel, men retten la til grunn siktedes opplysninger om at hasjen kun var ment til eget bruk og at han brukte hasj på grunn av helseplager.

Mannen erklærte at han vedtok dommen.