Lokalavisa stilte alle partiene det samme spørsmålet: Hvordan vil folk på Hitra og Frøya merket at DITT parti får regjeringsmakt?

Her er det de svarte:

Senterpartiet tror på hele Norge også Frøya og kysten. Tjenester nær folk, nei til sentralisering og lokalt folkestyre er sentrale områder for oss. Lokalt eid næringsliv og lokal kontroll over kystfisket er også områder der vi tror et godt valg for SP vil være en styrke for Frøya og kysten. Geir Arild Espenes er vår andrekandidat til stortinget og ligger godt an til å komme inn. Geir Arild er sønn av en frøyværing og han er det nærmeste Trøndelag kommer en «frøyværing» på tinget.

Politireformen opptar oss. Vi han ikke ha det sånn at brannmannskapene er først på ulykkessteder, så kommer ambulansen etter en tid mens politiet kommer til åstedet når de andre har ryddet opp og dratt. Vi ønsker å reversere reformen sånn at det blir flere politifolk ute på veiene og ikke flere overbetalte byråkrater i politidirektoratet i Oslo. Responstiden må bedres, frøyværinger skal ikke vente lenger på politiet enn i sentrale strøk når vi har bruk for dem.

På statsråd Sanners liste over de neste tvangssammenslåinger av kommuner i Trøndelag står Frøya og Hitra øverst. Frøya Senterparti er ikke motstander av reformer, men vi er tydelige på at tvang er en dårlig arbeidsform. Den dagen innbyggerne på Frøya og Hitra selv ønsker en sammenslåing skal Frøya Senterparti bidra til en ryddig prosess, ikke før. Tvangsekteskap fungerer sjelden bra.

Lokalt eid næringsliv fører til lokal verdiskapning og økt lokal og nasjonal velferd. På Frøya er vi heldige og har fantastiske lokale selskaper som bidrar til utvikling og vekst i kommunen. Frøya Senterparti er opptatt av at denne utviklingen fortsetter og er i likhet med moderpartiet opptatt av at norsk næringsliv er på norske hender. Dette er en sak Senterpartiet er den beste garantisten for i fremtiden.

Frøya Senterparti er opptatt av at vi skal ha vekst og framgang ikke bare på fast Frøya men også i øyrekka. Mausund er det største fiskeværet mellom Lofoten og Møre, sånn bør det fortsette. For å oppnå dette er kystfisket en viktig bærebjelke. Senterpartiet vil utforme en fiskeripolitikk som styrker kysten og som sikrer verdiskapning i landsdelen. En sånn politikk må utformes i dialog med, og ikke i konflikt med kystbefolkningen. Dagens regjering har truet med å selge fisken ut fra kystsamfunnene. Dette er Senterpartiet helt imot. I tillegg til å styrke kystfisket vil også våre representanter gjøre hva de kan for å følge opp planen om folkehøyskole i øyrekka. Dette er en viktig sak for oss.

Geir Arild Espnes er vår andrekandidat og har en god mulighet for fast plass på tinget til høsten. Geir Arild er det nærmeste vi kommer en «frøyværing» på tinget. Geir Arild bor på Oppdal, men hans far var frøyværing. Faren Odd Espnes drev «Sletringen» sammen med Geirs onkel Odd. Geir Arild har tilbrakt mye tid om bord på fiskebåten og alle somrene var Frøya reisemålet. Geir Arild har nesten hele slekta si på Frøya og er dermed en meget god talsmann for distriktet. Geir Arild kjenner også Frøya godt etter å ha jobbet ved Frøya Videregående skole i begynnelsen av 80-tallet. Som han selv sier «Når jeg nå stiller som andrekandidat til Stortinget skal alle på Frøya vite at Frøya har vært sentral i min oppvekst og er en stor del av min identitet. Jeg glemmer ikke hvor jeg har mine aner.».

Frøya Senterparti tror på hele Norge og hele kysten. Godt valg.

Knut Arne Strømøy

Frøya Senterparti