Vi mobilscroller lengden av 1,5 fotballbane - hver dag