Utnevnt i statsråd i dag: Skal delta i sentralt foreldrearbeid