FUGLELYDER

Lederen av Frøya turlag, Gunhild Riiber, hadde alliert seg med lokallaget av Norsk Ornitologisk foreningn (NOF) i lang tid i forveien. For selv om turgåerne ser og hører mange ulike fugler når de er på tur, så sliter de litt med å skille dem fra hverandre, og vite hvilke arter de hører.

Da var det godt å ha med fuglekikkerne Oskar Fredagsvik og Frank Robert Lyngvær. For selv om heller ikke de kjenner riktig alle artene, hører de forskjell på de fleste som påtreffes hos oss, og hvis de i tillegg får et glimt av dem, klarer de å artsbestemme det meste.

Ukjent for mange

Allerede før de elleve frammøtte begynte på turstien til Husvatnet var de første artene notert. Både en gransanger og en svarttrost gledet tuurgåerne med livlig sang, og etter hvert føyde det seg flere til på lista.

- Så fint det er her, sa flere i følget. De fleste av dem hadde aldri vært i skogen ved Husvatnet på Frøya før, og fikk en opplevelse av å gå på helt andre steder enn Frøya, der de vandret på hjortestier og smøyg seg gjennom kratt og under lauv- og bartrær. Også den fine rasteplassen ved vannet høstet godord.

Mer enn bokfink

Noen av turgåerne hadde innstallert en app på telefonen som skulle gjenkjenne fuglesangen, men etter å ha fått svaret “bokfink” litt for mange ganger, på forskjellige fuglelyder, fastslo de at det hjelpemiddelet var til lite hjelp. Da var fuglekikkerne Frank Robert og Oskar mer å stole på.

Under kafferasten oppsummeres det hvilke fugler de har sett så langt: Gransanger, løvsanger, svarttrost, siland, gjerdesmett, møller, grønnfink, jernspurv, rødvingetrost, gråhegre, gråsisik, grågås, stær, strandsnipe, bokfink, rødstrupe, fiskemåke, kjøttmeis og gråmåke ramses opp.

NOF-medlemmene synes det er rart de ikke har hørt enda flere, men håper de kan finne noen til når de går tilbake.

- Vi gir oss ikke før har 25 ulike arter, fastslår gjengen og begir seg på tilbaketuren.

Nådde målet

Et par kråker får antallet til å komme opp i tyve, og så synges det heftig i barskogen. To fuglekonger svirrer rundt turgåerne.

- Det er norges minste fugl, forklarer Oskar, etter tidligere å ha nevnt at gjerdesmetten er den nest minste.

- Dette var desserten, stråler Rita Hovde fornøyd.

Noen bergirisk får antall arter nok et hakk opp, og en mulig dvergfalk gjør at det mangler bare to for å komme til det magiske tallet de har bestemt seg for.

- Men jeg så en “flatvalstarri” (kallenavn på en person fra Flatval), og så har vi “tihegren” Rita fra Uttian, så da nådde vi 25 arter likevel, gliser Gunhild Riiber, før turentusiaster og fuglekikkere skiller lag etter det de alle kaller en vellykket fuglelyttetur.

72 44 04 00 post@hitra-froya.no

NORGES MINSTE: Turgjengen ble ivrige da de lokale fuglekikkerne kunne konstatere at et par fuglekonger var like i nærheten.