Fiskeridirektoratet fikk nylig melding om det var observert død sild i Fillfjorden utenfor Hitramat. Der har flere sildesnurpere siden desember drevet et omfattende fiske av sild.

Torsdag i forrige uke var kystvaktskipet KV Njord på stedet for å dokumentere den døde silda på forespørsel fra fiskeridirektoratet.

- Vi tar meldinger om dumping av sild alvorlig, og fant ut at vi måtte undersøke det nærmere. Vi tok kontakt med kystvakten, og fikk dem til å undersøke posisjonen vi hadde fått oppgitt. De reagerte veldig kjapt og dokumenterte det på en god måte. Dybden var slik at de kunne sende ned dykkere, og de kunne konstatere at det var ganske mye sild som lå der. Det er vanskelig å si hvor stor mengden var, men det var et område på rundt 10 ganger 30 meter som var dekt med rester etter sild, forteller Jan Brødreskift, førsteinspektør ved fiskeridirektoratet region Midt.

Sildas tilstand tydet på at den hadde ligget der en god stund.

- Silda var i ferd med å gå i oppløsning, så det tydet på at det har skjedd for en tid tilbake. Det har foregått fiske med snurpenot for direktelevering, og låssetting av sild i området der før jul. Det kan stemme godt at det har skjedd i denne perioden.

Råtten: Silda hadde gått i delvis oppløsning.

Har spor å gå etter

- Har dere noen formening om hvem det kan være?

- Nei. Det var flere fartøy som fisket der i den perioden, og vi har ikke konkludert med hvem det kan være. Men vi har en del informasjon å gå etter. Vi skal se nærmere på de vitneforklaringene vi har, innmeldinger av fangster og sporing av fartøy i området.

Han mener silda sannsynligvis har dødd etter at den ble satt i lås. Låssetting betyr at silda blir satt i en egen not eller merd etter at den er fanget, blant annet i påvente av at den skal gå av seg åte den har spist, eller i påvente av levering til mottak. Låssetting av sild skal meldes fra til Norges sildesalgslag. Dersom sild dør gjelder en ilandføringsplikt etter havressursloven. Hvis silda dumpes ved uhell under fisket eller ved låssetting skal det meldes i fra til Fiskeridirektoratet.

- Det er et forbud mot dumping og utkast av sild. Det er ikke noe bra for miljøet at så store mengder sild ligger og råtner. Og det er selvfølgelig dårlig utnyttelse av ressursene. Det er også en dyrevelferdsmessig side av dette, som er mattilsynets ansvarsområde. Dette er noe som ikke skal skje, sier Brødreskift.

Vil ha tips

Han forteller at mulige sanksjoner mot de som står for dumping kan være avkorting av sildekvoten, samt bøter i tillegg.

- Vi må se litt på omfanget av den døde silda før vi konkludere med eventuelle sanksjoner. Og vi tar gjerne i mot flere tips dersom noen har sett noe i forbindelse med hendelsen, sier Brødreskift.

928 28 154 lars@hitra-froya.no